Cơ quan giám sát tài chính Texas có thể công nhận Stablecoin là tiền cho mục đích cấp phép.

0
5308

Bộ Ngân hàng Texas có thể coi stablecoin là tiền ,để tạo ra chúng và tuân theo một số luật và yêu cầu cấp phép của Texas, theo Bản ghi nhớ giám sát được công bố vào ngày 2/1.

Bản ghi nhớ giám sát – 1037, được công bố bởi cơ quan giám sát tài chính kiểm tra việc xử lý theo quy định đối với các loại tiền kỹ thuật số theo Đạo luật Dịch vụ tiền Texas và giải quyết các xu hướng hiện tại trong lĩnh vực này, bao gồm cả việc đưa stablecoin ra thị trường. Stablecoin là một loại tiền điện tử tập trung được hỗ trợ bởi nhà phát hành với tiền tệ thông thường, kim loại quý và đôi khi là thuật toán.

Đạo luật quy định rằng việc nhận được một stablecoin được hỗ trợ có chủ quyền để đổi lấy một lời hứa, có thể được cung cấp vào một ngày trong tương lai hoặc địa điểm khác có thể được công nhận là một giao dịch chuyển tiền. Như vậy, một stablecoin được hỗ trợ có chủ quyền có thể được coi là tiền hoặc giá trị tiền theo Đạo luật Dịch vụ Tiền.


Đối với vị trí của tiền điện tử ở Texas nói chung, tài liệu chỉ định rằng tiền điện tử không phải là tiền theo Đạo luật Dịch vụ Tiền, do đó, nhận được nó trong cùng điều kiện vì stablecoin không được coi là truyền tiền.

Tuy nhiên, khi một giao dịch tiền điện tử bao gồm tiền tệ thật, nó có thể là tiền truyền tải tùy thuộc vào cách xử lý tiền tệ thật. Một phân tích cấp phép sẽ được dựa trên việc xử lý đồng tiền có thực.

Nguồn : Cointelegraph

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here