Doanh thu thị trường bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm ước đạt gần 90.000 tỉ đồng

0
13

Doanh thu thị trường bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm  ước đạt gần 90.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: IBaohiem).

Khối bảo hiểm Nhân thọ

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2020, doanh thu thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 89.914 tỉ đồng, tăng 21,2% so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt gần 2,2 triệu hợp đồng, tăng 13,5%.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỉ trọng 56,1% (tăng 20% so với 9 tháng đầu năm 2019); sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm 5,6% (tăng 11,5%); sản phẩm bảo hiểm tử kì chiếm 27,3% (tăng 13,8%); sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 8% (giảm 23% ); các nghiệp vụ còn lại chiếm 3% (tăng 51,3%). 

Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kì đạt hơn 11,1 triệu hợp đồng, tăng 14%.

Ngoài ra, tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 89.914 tỉ đồng, tăng 21,2% so với cùng kì năm ngoái. 

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỉ trọng 53,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm 7,3%; sản phẩm phụ chiếm 10,4%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 26,7%; các nghiệp vụ còn lại chiếm 1,92%.

Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 9/2020 tăng 17% đạt 28.153 tỉ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 9 tháng đầu năm 2020 cho các sản phẩm bảo hiểm là 18.126 tỉ đồng.

Khối bảo hiểm phi nhân thọ

Tại khối bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu thị trường ước đạt 40.969 tỉ đồng, tăng trưởng khoảng 5,7%. Tỉ lệ bồi thường khoảng 34%, tương đương giá trị bồi thường xấp xỉ 13.996 tỉ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 12.105 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 30%. Chi phí bồi thường khoảng 5.755 tỉ đồng, tương đương tỉ lệ bồi thường 48%. 

Doanh thu bảo hiểm sức khỏe đạt 12.709 tỉ đồng (tăng 3%), chiếm 31%, bồi thường 3.781 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 30% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Doanh thu bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt 5.621 tỉ đồng (tăng 9%), chiếm 14%, bồi thường 1.354 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ đạt 4.804 tỉ đồng (tăng trưởng 21%) chiếm khoảng 12%, bồi thường 1.278 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 27% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). 

Doanh thu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt 1.680 tỉ đồng (giảm 12%), chiếm 4%, bồi thường 401 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.599 tỉ đồng (tăng 4%) chiếm 4%, bồi thường 735 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 46% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Ngoài ra, doanh thu các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 807 tỉ đồng (tăng 2%), bảo hiểm hàng không đạt 429 tỉ đồng (giảm 13%), bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 636 tỉ đồng (tăng 20%),…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây