Dự phòng phải thu khó đòi kéo lợi nhuận Coteccons giảm 60% trong quý IV

3

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận tiếp tục giảm mạnh.

Quý IV/2020, Coteccons đạt 4.296 tỷ đồng doanh thu thuần, 94 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 42% và 60% so với cùng kỳ năm 2019.

Dự phòng phải thu khó đòi kéo lợi nhuận Coteccons giảm 60% trong quý IV - Ảnh 1.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất của Coteccons

Đáng lưu ý, trong kỳ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 66% lên 223 tỷ đồng do xuất hiện khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 126 tỷ đồng.

Ngoài ra, quý IV cũng ghi nhận khoản chi phí tài chính hơn 29 tỷ đồng của doanh nghiệp do có thêm khoản chênh lệch đánh giá lại khoản đầu tư dài hạn. Hai yếu tố trên đã kéo lợi nhuận sau thuế của Coteccons giảm tới 60%.

Trong quý IV, biên lợi nhuận gộp của Coteccons tiếp tục được duy trì ở ngưỡng 6,1%. 

Dự phòng phải thu khó đòi kéo lợi nhuận Coteccons giảm 60% trong quý IV - Ảnh 2.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của CTD

Luỹ kế cả năm 2020, Coteccons đạt 14.597 tỷ đồng doanh thu thuần, 463 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 38% và 35% so với năm 2019. Lợi nhuận năm 2020 cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Năm 2020, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 16.000 tỷ đồng, 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ. Như vậy, doanh nghiệp mới thực hiện được 91% kế hoạch doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Coteccons đạt gần 14.204 tỷ đồng, giảm 1.995 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn hết năm 2020 gần 3.248 tỷ đồng, giảm 794 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản phải thu ngắn hạn cuối năm 2020 là 7.841 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm nhưng khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại tăng từ 214 tỷ lên 344 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh chi tiết.

Nợ phải trả hết năm 2020 là 5.676 tỷ đồng, giảm 26,5% so với năm đầu năm. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì chiến lược không sử dụng đòn bẩy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây